Anmälning till Föreningsregistret

Anmälning till Föreningsregistret

Närpesnejdens Hjärtförening r.f har registrerats i Föreningsregistret enligt följande:
Hemort Närpes.
Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande och viceordförande tillsammans eller av någon av dem tillsammans med sekreteraren eller ekonomen.
Ordförande Kaj Granö
Viceordförande Kaj Hagman
Sekreterare Erik Bärnas
Ekonom Carl-Erik Herrmans

Styrelsen