Verksamhet

Verksamhet

Kust-Österbottens Hjärtdistrikt r.f.- Rannikko-Pohjanmaan Sydänpiiri r.y. grundades 17.3.1977 och är medlem av Finlands Hjärtförbund rf. Suomen Sydänliitto ry. Distriktet verkar enligt förbundets målsättningar.

 

go to nike clearance at skyview mall in flushing queens, the best price on all the outlets in NY super cheap

Till Finlands Hjärtförbund hör ca 65.000 personmedlemmar, 16 hjärtdistrikt, 210 lokala hjärtföreningar samt Hjärtbarn och -vuxna rf, Sydän- ja keuhkosiirrokkaat SYKE ry, och Kardiomyopatiapotilaat, Karpatiat ry, vilka verkar på riksnivå.

Medlemmar
Distriktets ordinarie medlemmar utgörs av nio lokala hjärtföreningar inom verksamhetsområdet från Kronoby i norr till Kristinestad i söder.

Inom distriktet finns 44 utbildade stödpersoner som kan fungera som stöd för dig som är nyinsjuknad eller blivit hjärtopererad. För att få en lista på stödpersoner som bor i ditt område kan du ta kontakt via din lokala hjärtförening.