Stödpersoner i Närpes

Stödpersoner i Närpes

Stödpersoner
Föreningen har utbildade frivilliga stödpersoner. Stödpersonerna skall vara en samtalspartner, en som lyssnar och visar empati. Stödpersonen verkar på dina villkor, du kontaktar om du så önskar. Stödpersonen har tystnadsplikt

Bärnas Erik, 64200 Närpes, 040-5485310.
Granö Kaj, 64210 Kalax, 0400-264924.
Hagman Pirkko, 66270 Pörtom, 0400800048.
Lapveteläinen Ulrika, 64230 Närpes, 040-831374.
Lassas Birgitta, 64200 Närpes, 050-3696040.