Hjärtkurs/Sydänkurssi 2024

Hjärtkurs/Sydänkurssi 2024

Hjärtkurser 2024

Ta hand om ditt hjärta

Plats             
Härmä Rehab Center, Vasavägen 22, 62375 Ylihärmä

Målgrupp     
Kursen är tänkt för personer med hjärtsjukdom och som har motivation och fysiska förutsättningar för att delta i kursprogrammets alla delar inkl. motionspassen. 7 platser/kurs. 

OBS! De som ej tidigare deltagit i en hjärtkurs har alltid förtur.

 

Övriga kan ansöka ifall det tillkommit flera förändringar i hjärthälsan sedan senaste deltagande i en hjärtkurs >5 år (via FPA eller Hjärtförbundet). Plats beviljas endast ifall det finns lediga platser på hjärtkursen.

Hjärtkurs 1/2024:                 23-25.04.2024              - FULLSATT -

Hjärtkurs 2/2024:                 24-26.09.2024             (7 platser)   - finns lediga platser       

 

Mål

  • Befrämja deltagarens arbets- och funktionsförmåga genom att inspirera deltagarna att prova på olika motionsformer.
  • Informera om hälsosamma levnadsvanor, och diskutera i grupp hur man kan öka det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet då man har en hjärtsjukdom.
  • Skapa ett nätverk med andra i samma situation och tipsa och inspirera varandra genom att reflektera kring sin egen livssituation i en trygg miljö.

Innehåll        

  • Specialsjukskötaren (hjärtskötaren) föreläser om medicinering och riskfaktorer.
  • Gångtest och motionsrådgivning av fysioterapeut.
  • Gruppdiskussion med sjukskötare och fysioterapeut och socialarbetare om ämnen såsom motion, kost, levnadsvanor, livskvalitet och betydelse av vila och avslappning.
  • Fysiska gruppaktiviteter såsom vattengymnastik, stavgång, stretching, konditionssalsträning, kroppskännedoms- och avslappningsövningar.
  • Hjärtdistriktets representant informerar om Hjärtförbundets och distriktets verksamhet.

Avgift                             
Kursen är avgiftsfri och innefattar inkvartering i dubbelrum.
Eventuellt enkelrumstillägg 35€/natt (betalas skilt till Härmä Rehab).        


Anmälning: Endera genom att ringa Kust-Österbottens Hjärtdistrikts verksamhetsledare: tfn 044-240 8178, telefontid må-ti kl.13-15 eller på Hjärtförbundets blankett som skickas till:
Kust-Österbottens Hjärtdistrikt, Seminariegatan 19, 66900 Nykarleby.

              

Social- och hälsoorganisationernas understödscentral, STEA, finansierar Hjärtförbundets kursverksamhet. Det regionala hjärtdistriktet eller den lokala föreningen samlar in, behandlar och använder den ansökandes personuppgifter. Uppgifterna behandlas endast av de personer som på sitt arbetes vägnar har rätt till det. Syftet med behandlingen av personuppgifter är val av deltagare till kurserna.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus eli STEA rahoittaa Sydänliiton kurssitoimintaa. Alueellinen sydänpiiri tai valtakunnallinen yhdistys kerää, käsittelee ja käyttää hakijan henkilötietoja. Tietoja käsittelevät vain ne henkilöt, joilla on työnsä puolesta siihen oikeus. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on osallistujien valinta kursseille.