Kontakt/Yhteys

Kontakt

Distriktets verksamhetsledare är tjänstledig fram till 27.2.2022.

Distriktets tel.nr är 044-240 8178.

Distriktet kan också nås via styrelseordförande Bo Forsman, tel.nr 0500-569 946 eller e-post: bo.forsman(at)multi.fi
samt via vice ordförande Carita Björne, tel.nr 040-596 9708 eller e-post: carita.bjorne(at)gmail.com

Gällande ekonomiska ärenden: Erik Bärnas, tel.nr 040-548 5310 eller e-post: erik.barnas(at)hotmail.com


Styrelsen 2021
Bo Forsman, Jakobstadsnejdens Hjärtförening (ordförande)
Bengt Björkskog, Jakobstadsnejdens Hjärtförening
Carita Björne, Kristinestadsnejdens Hjärtförening (vice ordförande)
Erik Bärnas, Närpesnejdens Hjärtförening
Vilhelm Dahlvik, Kronoby Hjärtförening
Sonja Granström, Korsholms Hjärtförening
Bo-Erik Haglund, Jakobstadsnejdens Hjärtförening
Ruth Julin, Vasa Hjärtförening
Ann-Mari Kainberg, Kronoby Hjärtförening
Lars Norrgård, Vasa Hjärtförening
Greger Nylund, Nykarleby Hjärtförening
Gunborg Söderlund, Vörå-Oravais-Maxmo Hjärtförening
Bjarne Thors, Malax-Korsnäs Hjärtförening

Ekonomiansvarig och sekreterare: Distriktets verksamhetsledare