Närpesnejdens Hjärtförening

Närpesnejdens Hjärtförening

Närpesnejdens Hjärtförening r.f. grundades 1971 och har till syfte att arbeta för förebyggande av hjärt- och kärlsjukdomar samt att motverka och minska de skador dessa sjukdomar förorsakar.
Höstmötet 2021 hölls i Finby Stationshus 18 11 2021 med 25 mötesdeltagare. Mötet inleddes med ett föredrag av Anne-Maria Nabb om Hjärthälsa, hon behandlade blodtryck, kranskärlssjukdomar, förmaksflimmer samt förebyggande egen vård vid hjärtsjukdom. Föredraget var mycket uppskattat.
Höstmötet inleddes efter kaffepausen, vid mötet gjordes bl.a. följande beslut:
1. Margareta Nixholm önskade avgå ur styrelsen och Kathy Jungerstam invaldes som ny medlem.
2. Medlemsavgiften höjdes till 20€ som i övriga KustÖsterbottens föreningar. Vi har för tillfället 302 medlemmar registrerade och vår målsättning var 290 medlemmar vid årets slut. Så vi ser ut att nå vårt mål men alla medlemsavgifter har inte kommit in ännu så vi hoppas att vi når 290 som planerat. Målet för 2022 sattes till 300 st.

Vårmötet hölls 20.05 2021 i Finby Stationshus, 9 personer deltog. Vi fastställde vårmöteshandlingarna. Vårmötet är ju ett redovisningsmöte och vi kunde konstatera en rätt stor vinst för år 2020, resultatet beror på att vi ökat försäljningen av hjärtadresser och inte haft så mycket verksamhet som kostat pengar.
Verksamhetsberättelsen var förstås p.g.a. omständigheterna anspråkslös, dock kunde vi konstatera att medlemsantalet ökat med 12 personer.
Medlemsavgiften hålls på samma nivå som tidigare, 18€, beslöts på höstmötet.

Kom ihåg att hjälpa oss med medlemsvärvningen, det är oerhört viktigt för vår verksamhet! Vi är nu 291 medlemmar, vilket betyder att vi har hållit ställningarna hittills iår. Vi var 279 vid årsskiftet, men det krävs en insats hela tiden för att hålla nivån.
Välkomna med i Hjärtföreningen!
Styrelsen

Kontaktpersoner/Yhteyshenkilöt: 
Granö, Kaj
ordförande
0400-264924
kaj.grano@gmail.com
Bärnas, Erik
viceordförande
040-5485310
erik.barnas@hotmail.com
Harf, Susanne
sekreterare
040-8458959
susanne.harf@gmail.com
Herrmans Carl-Erik
kassör
0400-913605
ce.herrmans@gmail.com
Ann-Charlotte Backholm
styrelsemedlem
050-3631889
ancha@powerzonefitness.fi
Hagman Kaj
styrelsemedlem
040-7670045
kaj.hagman@pp1.inet.fi
Rönnholm Leif
styrelsemedlem
0500-863834
leif.ronnholm@nek.fi
Kathy Jungerstam
styrelsemedlem
050-4686956
kathy.jungerstam@ntm.fi
Söderqvist Torolf
styrelsemedlem
0400-362646
torolf.soderqvist@gmail.com
Krook Carita
hedersmedlem
041-4699034
ck.krook@pp.tawi.fi
Lassas Birgitta
styrelsemedlem
050-3696040
birgittalassas@gmail.com
Minnesadresser / Adressit: 
Minnesadresser kan köpas hos Blomliv vår nya blomsterhandel, samt i Övermark hos Mookies och Martens butik.