Kronoby Hjärtförening

Kronoby Hjärtförening

Kronoby hjärtförenings styrelse 2022

Kronoby Hjärtförening r.f grundades den 16 mars 1978 på initiativ av dåvarande hälsocentralläkaren Pehr Löv.
Helge Smedjebacka blev föreningens första ordförande. Vid årets slut var medlemsantalet redan 70. I detta
nu uppgår antalet medlemmar till 340, och mera medlemmar tas emot det är bara att anmäla till Ann-Mari Kainberg tel 040 - 5268 761

Styrelsen samlas till 4 - 6 styrelsesammanträden på Cafe 13 i Nedervetil varje år. Årsmöte hålls i månadsskiftet mars - april och brukar locka ca 50 deltagare

Julfesten, som ordnas i början av december, brukar locka ca 90 deltagare.Kronoby Hjärtförening har ingen egen Logo, men brukar använda Kust-Österbottens Hjärtdistrikts logo.
Kontaktpersoner/Yhteyshenkilöt: 
Kristina Stor
Viceordförande
050-4315 224
kristina.stor(at)gmail.com
Carola Huldén
Sekreterare
050-3047 024
oahulden(at)gmail.com
Britt Filppula
Kassör
040-7247 104
Styrelse/Johtokunta: 
Benita Björklund
Stig Blomqvist
Vilhelm Dahlvik
Helén Forsbacka
Sven-Olof Furu
Else-Britt Forsström
Carola Huldén
Svante Laurèn
Anna Sandbacka
Kristina Stor

Suppleanter
Mona Högnabba
Brita Lybäck
Yngve Nyqvist
Minnesadresser / Adressit: 
Kronoby Hjärtförening rf har egna minnesadresser som finns till försäljning
- i Kronoby vid Begravningsbyrå Strandvall
- i Nedervetil vid Erik Högnäs ÖB
- i Terjärv vid Saras Blomsterhandel
Kronoby Hjärtförening är även med i Kronoby Blomsterfond.