Kronoby Hjärtförening

Kronoby Hjärtförening

Kronoby hjärtförenings styrelse 2020

Kronoby Hjärtförening r.f grundades den 16 mars 1978 på initiativ av dåvarande hälsocentralläkaren Pehr Löv.
Helge Smedjebacka blev föreningens första ordförande. Vid årets slut var medlemsantalet redan 70. I detta
nu uppgår antalet medlemmar till 389 och det är rekord hittills, och mera medlemmar tas emot det är bara att anmäla till Ann-Mari Kainberg tel 040 5268761

Styrelsen samlas till 4 - 6 styrelsesammanträden på Cafe 13 i Nedervetil varje år. Vår -och höstmöte hålles i mars
respektive november. Vid dessa möten brukar ca 60-70 medlemmar närvara.

Julfesten, som alltid ordnas i närheten av Trettondagen, brukar locka drygt 100 deltagare.



Kronoby Hjärtförening har ingen egen Logo, men brukar använda Kust-Österbottens Hjärtdistrikts logo.




Kontaktpersoner/Yhteyshenkilöt: 
Ann-Mari Kainberg
Ordf.
040 5268761
ann-mari.kainberg@pp1.inet.fi
Stig Dahlvik
Viceordf.
044-2019415
stig.dahlvik@multi.fi
Gunilla Forsström
Sekreterare
050-4051695
gunilla.forsstrom@gmail.com
Gustav Strandvall
Kassör
040-5063133
gustav@strandvall.com
Styrelse/Johtokunta: 
Övriga styrelsemedlemmar
Anna Sandbacka
Lis-Britt Norrgård
Tuula Furu
Vilhelm Dahlvik
Svante Laurèn
Jarl-Erik Kainberg
Stig Blomqvist

Suppleanter
Benita Björklund
Yngve Nyqvist
Mona Högnabba

På bilden saknas Jarl-Erik Kainberg
Minnesadresser / Adressit: 
Kronoby Hjärtförening rf har egna minnesadresser som finns till försäljning
- i Kronoby vid blomsterhandeln Kronoby Blom och Present
- i Nedervetil hos Margaretha Ahlskog
- i Terjärv vid Blomsterhandeln
Kronoby Hjärtförening är även med i Blomsterfonden, som finns till försäljning vid Kronoby Blom och Present. Och man kan också göra inbetalningar till Kronoby Hjärtförening vid Sture Högnäs affär.