Stödpersoner

Stödpersoner

Det finns nu två stödpersoner i Hjärtföreningen ,Elisabeth Svartsjö och Anita Forsbacka har varit på kurs och lärt sig stödpersoners uppgifter, vid behov tag kontakt med Dem och diskutera.