Stödpersoner / Tukihenkilöt

Stödpersoner / Tukihenkilöt

Stödpersoner / Tukihenkilöt

Kristinestadsnejdens Hjärtförening har utbildade frivilliga stödpersoner
* Stödpersonen är en lyssnare, ett stöd, samtalspartner och empatisk medvandrare.
* De flesta stödpersoner har haft hjärtproblem.
* Stödpersonen verkar på dina villkor, du kontaktar om du så önskar.
* Stödpersonen deltar inte i medicinska- eller vårdmässiga uppgifter.
* Stödpersonen har tystnadsplikt.
* Av stödpersonen får du uppgifter serviceformer och information om föreningens verksamhet.
* Stödpersonservicen är kostnadsfri

Kristiinanseudun sydänyhdistyksessä on vapaaehtoisia, koulutettuja tukihenkilöitä
* Tukihenkilö on kuuntelija, tuki, keskustelukumppani ja myötäelävä rinnallakulkija.
* Useimmilla tukihenkilöillä on ollut sydänvaivoja.
* Tukihenkilö toimii sinun ehdollasi, otat itse yhteyttä kun haluat.
* Tukihenkilö ei osallistu lääke- tai hoitotoimenpiteisiin.
* Tukihenkilöllä on vaitiolovelvollisuus.
* Tukihenkilöltä saat tietoja eri palveluista ja yhdistyksen toiminnasta.
* Tukihenkilöpalvelu on maksutonta

Stödpersoner / tukihenkilöt
Carita Björne 040-5969708
Kurt Erlands 0400-667979
Boris Lindblad 0400-438389
Iris Lindblad 044-0224388
Sixten Ålgars 0400-369735