Info

Info

Medlemsbrev december 2021

Snart har ett år gått igen med begränsningar och restriktioner. Begränsningarna ställer till det för oss om och om igen. Men vi ser fram emot ett livligt nytt år 2022.

-Medlemsavgiften för år 2022 blir 20€ enligt Kust-Österbottens hjärtdistriktets förslag.
-Hjärtkurser ordnas fortsättningsvis. Anhållan kan lämnas in när som helst.
Obs! Den som söker måste vara medlem i hjärtförening.
-Planerar en Umeå dagskryssning 19.3.22 med Heidi Mattsson som bl.a. berättar om sin infarkt och livet efter den. Mera information kommer senare.
-Motionsrundor på olika vandringsleder runt om i trakterna skall vi fortsätta med.
-Intressanta föreläsningar skall vi också försöka ordna. Kom gärna med förslag på vad ni vill höra om.
-Vi vill också gärna ha förslag på olika aktiviteter vi kan ordna.

Kom också ihåg att meddela er e-mail adress till sekr. eller medlemssekr.

Föreningens E-postadress: korsholms.hjartforening@gmail.com

En riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År 2022 önskar styrelse.