Hjärthälsa inom välfärdsområdet

Hjärthälsa inom välfärdsområdet

Österbottens välfärdområde, Ros-Marie Bogren
Patienterna som önskar komma på kontroll hos hjärtskötaren kan ringa till vårdbedömningen och anmäla sitt intresse. Jag sätter patienten sen i kö och kallar patienten på besök när ledig tid finns. Före besöket får patienten ta blodprover och ekg på laboratriet. Svaren ges till patienten vid besöket. Vid behov finns också konsultationsmöjligheter direkt till läkaren.
Vårdbedömningens telefonnummer är 06 2189000