Vaasan Sydänyhdistys-Vasa Hjärtförening

Vaasan Sydänyhdistys-Vasa Hjärtförening

Vaasan sydänyhdistys ry – Vasa hjärtförening rf
Yhdistys järjestää toimintavuoden aikana yhden sääntömääräisen kokouksen. Yhdistyksen hallitus kokoontuu yhdeksän kertaa vuodessa, tarvittaessa useammin.

Kerhotoiminta jatkuu Vaasan Sykkeen, Vasanejdens Hjärtklubb’in ja Laihianseudun sydän- ja terveystiimin toimesta. Kerhot järjestävät kuukausittain teemailtoja ja erilaisia hyvinvointi- ja teatterimatkoja. Laihianseudun sydän- ja terveystiimi järjestää tapahtumia tarpeen mukaan.

Sydänjumppa jatkuu Active Rehabissa Purolassa neljällä ryhmällä, tavoitteena 10-20 osallistujaa/ryhmä. Kesätauko kesäkuu – elokuu.

Yhdistys järjestää verenpainemitausta Vanhassa Apteekissa ja Vuorikeskuksen senioripisteessä kerran kuukaudessa sekä tarpeen mukaan erilaisissa yleisötilaisuuksissa. Kesätauko kesäkuu – elokuu.

Yhdistyksen kerhot osallistuvat vaalikeräyksiin jos toimintavuoden aikana järjestetään valtakunnallisia vaaleja.

Valtakunnallisen Sydänviikon aikana yhdistys järjestää verenpainemittauksia eri apteekeissa sekä yhden päivän aikana Rewell Centerissä, josta varataan tila pöydälle informaatioaineiston jakamista varten. Sydänviikon aikana pidetään mahdollisuuksien mukaan yleisölle avoin Sydänjuhla.

Yhteistyö Vaasan keskussairaalan kanssa jatkuu entiseen tapaan, jatkossa myös OLKA-ohjelman puitteissa.

Yhteistyö Mustasaaren sydänyhdistyksen kanssa jatkuu. Mustasaaren yhdistyksen jäsenet saavat halutessaan osallistua järjestämäämme sydänjumppaan.

Foreningen håller sitt stadgeenliga årsmöte under verksamhetsåret.
Styrelsen sarnrnanträder till styrelsernöten 9 ggr under året, vid behov flera gånger.
Hjärtklubbarna Vaasan Syke, Vasanejdens Hjärtklubb och Laihlanseudun sydän-ja terveystiimi fortsätter sina aktiviteter. Temakvällar en gång varje rnånad, även olika rekreationsresor och teaterbesök mm står på klubbarnas program. Laihlanseudun sydän-ja terveystiimi ordnar olika evenemang yid behov.
Hjärtgymnastik anordnas även i fortsättningen i Bobäck på Active Rehab. Fyra grupper om 10-20 pers, i varje grupp under januari- ma], och september-december. Sommarpaus juni- augusti
Färeningen anordnar blodtrycksmätning för allmänheten även detta verksarnhetsår. Mätningarna anordnas på Gamla apoteket och Berggatans Seniorcenter en gång i månaden; paus under tiden juni - augusti. Dessutom yid behov mäts
blodtryck vid olika allmänna tillställningar.
Föreninqens klubbar deltar under våren i valinsamlingar i samband med allmänna val
Under hjärteveckan anordnar föreninqen blodtrycksmätningar på olika apotek samt en dag i Revell Center. För detta reserveras bord för blodtrycksmätare och informationsmaterial Under hjärtveckan planeras om möjligt även en hjärtfest även för allmänheten.
Samarbetet med Vasa Centralsjukhus fortsätter enligt tidigare former men
i fortsättningen även enligt OLKA programmet
Samarbetet med Korsholms hjärtförening fortsätter. Korsholmsföreningens medlemmar kan även i fortsättningen delta i vår hjärtgynmastik
Kontaktpersoner/Yhteyshenkilöt: 
Kari Korpilahti
puh.joht./ordf.
050 5692256
kari.korpilahti@icloud.com
Börje Ekholm
Adressförsäljning
0440-562576
Minnesadresser / Adressit: 
SYDÄNYSTÄVÄLLISTÄ TOIMINTAA VAASASSA
Yhdistyksen alaosasto: Vaasan Syke

Vaasan Syke perustettiin yli 20 vuotta sitten.
Leikkauksista palanneet halusivat ajan tasalla olevaa tietoa, ja niin alkoi sydänkerhon toiminta.
Kerho on tarkoitettu sydänsairaille ja heidän omaisilleen. Omaisten mukana olo on hyvin tärkeää.
Meitä sykkeeläisiä on noin 100, ja me kokoonnumme jokaisen kuukauden toisena keskiviikkona Vuorikeskuksen tiloissa, Vuorikatu 2-4 (sisäänkäynti sisäpihan kautta).
Ilmoitus Pohjalaisen toimintapalstalla kokousta edeltävän viikon torstaina.
Kahvi klo 17.30, ja luento tai vastaava kl 18.
Sydänkerholla on myös tukihenkilötoimintaa, ja tukihenkilöt antavat tukea tarvittaessa ennen leikkausta tai sen jälkeen.
Kokousten lisäksi teemme matkoja; yhden päivän ns kotiseutumatka vanhan Vaasan Läänin paikkakunnalle.
Perinteinen kesäteatterimatka, ja pikkujoulun vietto kuuluu myös toimintaamme.

Sydänkerhon yhteystiedot: pj Timo Hamppu 040-8349 561
vpj Paavo Ikäläinen 0400-185 378


HJÄRTVÄNLIG VERKSAMHET I VASA
Föreningens svenskspråkiga underavdelning:
Vasanejdens hjärtklubb

Målet för hjärtklubbens verksamhet är att under trivsamma former träffas en gång i månaden med informativa program om hjärthälsa, förebyggande arbete och rehabilitering, men också social samvaro.
Verksamheten omfattar:
Månatliga sammankomster i form av klubbträffar, tredje torsdagen i månaden från september till maj.
Expertföreläsningar i samband med månadsträffarna rörande hälsa och välfärd, samt övrigt aktuellt i samhället.
Gemensamma teaterbesök och andra kulturella evenemang.
Utfärder och resor.
Julfest med program.

Klubbens kontaktuppgifter: ordf. Lars Norrgård 044-3211 618


Laihianseudun Sydän- ja terveystiimi

Toiminta sisältää mm. kuukausittaisen keskustelupiirin sekä erilaisia yhteisiä liikuntatapahtumia. Vuosittain on järjestetty useamman päivän mittainen kuntoutuskurssi Härmän kylpylässä, sekä sydänviikon tapahtumana sydänjuhla ”Ilta sydämelle”.
Yhteyshenkilö pj Pauli Leppiniemi puh.050 349 8310