Nykarleby Hjärtförening r.f.

Nykarleby Hjärtförening r.f.

Kontaktpersoner/Yhteyshenkilöt: 
Greger Nylund
Ordförande
0503652915
greger48@hotmail.com
Johnny Lillqvist
Viceordförande
Magnus Frostdahl
Kassör utom styrelsen
0500367132
Gertrud Rögård
Sekreterare
0503833155
gertrud.rogard@gmail.com
Minnesadresser / Adressit: 
Minnes Adresser säljs på S-Market Torghallen Sales Jeppo Monäs boden Nykarleby Begravningsbyrå. Säljes till förmån för Nykarleby Hjärtförenings r.f verksamhet.