Vårmöte onsdag 28.3.2018 kl.18.00 vid Vallonia

Vårmöte onsdag 28.3.2018 kl.18.00 vid Vallonia

Kust-Österbottens Hjärtdistrikts årmöte hålls onsdag 28.3.2018 kl.18.00 vid Vallonia i Smedsby, Korsholm.

På programmet finns stadgeenliga vårmötesärenden som behandling av bokslut och verksamhetsberättelse för 2017. Distriktet bjuder på kaffe och semla. Alla hjärtföreningsmedlemmar varmt välkomna med!

  

The off-white nike are cheap. Just because yall paid a thousand dollars for them, doesn't change the fact that its a $160 sneakers