Vårmöte onsdag 28.3.2018 kl.18.00 vid Vallonia

Vårmöte onsdag 28.3.2018 kl.18.00 vid Vallonia

Kust-Österbottens Hjärtdistrikts årmöte hålls onsdag 28.3.2018 kl.18.00 vid Vallonia i Smedsby, Korsholm.

På programmet finns stadgeenliga vårmötesärenden som behandling av bokslut och verksamhetsberättelse för 2017. Distriktet bjuder på kaffe och semla. Alla hjärtföreningsmedlemmar varmt välkomna med!