Stödpersonskurs 24.5.2016

Stödpersonskurs 24.5.2016

Inom Kust-Österbottens hjärtdistrikt finns idag 36 stödpersoner. Distriktets förra kurs hölls september 2010 och nu är det dags att uppdatera kunskaperna för dig som deltagit tidigare och redan är stödperson men också du som vill bli en ny stödperson inom en hjärtförening är välkommen med.
 
Under kursdagen kommer vi att få höra mera om hur man på olika sätt kan fungera som stöd för personer som insjuknat i hjärtsjukdom och får ta del av föreläsningar av yrkesverksamma som kommer i kontakt med hjärtpatienter på olika sätt.
 
Program:   
 
09.45-10.00    Välkomstkaffe, Hjärtdistriktet
10.00-11.00    Livsstilsmottagningen, Gunilla Nyman-Klåvus
11.00-12.00    Psykolog, Christoffer Hagström
12.00-13.00    LUNCH
13.00-14.00    Fysioterapeut, Bengt-Johan Ljung
14.00-15.30    Läkare, Christian Kantola
15.30-15.45    Kaffe
16.00-17.00    Öppna vården, Margaretha Backman
 
Plats: Best Western Hotel Vallonia (Centrumvägen 3, 65610 Korsholm)
Tid: Tisdagen den 24.5.2016
Kl. 10.00-17.00
Deltagaravgift: 50 € / person
 
Anmälan senast 3.5.2016 till verksamhetsledaren:
Bodil Häger-Kantola
bodil.kantola@multi.fi eller tel.nr: 0440-661744 (må-ti-ons)
 
Uppge: namn, adress, telefonnummer och förening