Kust-Österbottens Hjärtdistrikts höstmöte måndag 11.11.2019

Kust-Österbottens Hjärtdistrikts höstmöte måndag 11.11.2019

Kust-Österbottens Hjärtdistrikts höstmöte

måndag 11.11.2019 kl.18.30
vid Vallonia, Korsholm.


Förutom stadgeenliga höstmötesärenden som
val av styrelsemedlemmar, verksamhetsplan och budget för 2020
kommer verksamhetsledaren Bodil Häger-Kantola
att presentera sin magisteravhandling i samhällsvetenskaper -socialt arbete
(Helsingfors Universitet 2019).

Temat är: Hemvårdens betydelse för de äldre.
 

Varmt välkomna!