Distriktets höstmöte onsdag 21.11.2018

Distriktets höstmöte onsdag 21.11.2018

Distriktets höstmöte hålls

onsdag 21.11.2018 kl.18.00
vid Vallonia, Korsholm.


Förutom stadgeenliga höstmötesärenden som
val av styrelsemedlemmar,
verksamhetsplan och budget för 2019
får vi också besök av
näringsterapeut Diana Haldin.

Temat är: Mångsidig kost för hjärtat!
 

Varmt välkomna!

Fri servering!