Jakobstadsnejdens Hjärtförening r.f.

Jakobstadsnejdens Hjärtförening r.f.

Bilden: Från vänster sittande: Svante Lindvall, Bo Forsman, Rose-Marie Lillmangs och Bengt Björkskog.
Stående: Från vänster: John-Erik Furu, Ann-Sofi Söderman, Lisbeth Fagernäs, Anneli Blomström, Helge Nyman och Bo-Erik Haglund.
Frånvarande: Ulla Wannäs.

Verksamhetsområde: Jakobstad, Pedersöre och Larsmo
Föreningen är grundad 22 oktober 1974
Föreningens adress: Rådhusgatan 12, 68600 Jakobstad
Öppet: varje helgfri torsdag kl. 10–13. Sommarmånaderna juni - augusti stängt.
Tfn och fax: (06) 723 3400
Hemsida: www.hjarta.fi
E-post: jakobstadsnejdens.hjartforening(at)multi.fi

Medlemsantalet 01.01.2020 var 552, varav kvinnor 276 och män 276. Medelåldern var 77 år
Under år 2019 har föreningen fått 34 nya medlemmar, 18 medlemmar har lämnat föreningen av olika orsaker.

Till vår verksamhet hör
Vägledning och rådgivning http://www.hjarta.fi/jakobstadsnejdens hjartforening. rf
- per telefon
- personligt
- för familjen
- tillhandahållande av skriftlig information
Samtalsgrupper

Stödpersonsverksamhet
Rehabiliteringskurser
Hälsofostran
- bl.a. tillfällen för allmänheten, skriftligt info-material
- förebyggande information för hjärtsjukdomar
- information om hjärt- och kärlsjukdomar
- tidningen "Sydän"

Målsättningar
Arbeta för att förbättra det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet för hjärtpatienter och deras anhöriga.
Förbättra förebyggandet av hjärt- och kärlsjukdomar.
Utöva hälsofostran, utbildning samt information gällande hjärtsjukdomar.
Stöda den vetenskapliga forskningen i den egna regionen

Styrelsen samlas till 7 - 8 styrelsesammanträden vid Hötorg Centret varje år.
Vår och -och höstmöten hålles i mars respektive november. Vid dessa möten brukar ca 50 - 60 medlemmar närvara.
Kontaktpersoner/Yhteyshenkilöt: 
Bengt Björkskog
Tf. ordförande
044-0663395
bengt.bjorkskog(at)multi.fi
Bo-Sanfrid Höglund
Viceordförande
050-5576020
bo-sanfrid.hoglund(at)multi.fi
Anneli Blomström
Sekreterare
050-3435287
anneli.blomstrom(at)multi.fi
Rose-Marie Lillmangs
Kassör
0400-867579
rosemarie.lillmangs(at)gmail.com
Ulla Wannäs
Vicekassör
050-5538912
ulla.wannas(at)multi.fi
Bo-Erik Haglund
Medlems- och webb ansvarig
040-5264693
bo-erik.haglund(at)multi.fi
Styrelse/Johtokunta: 
Bengt Björkskog Tf. ordförande
Bo-Sanfrid Höglund viceordförande
Anneli Blomström sekreterare
Rose-Marie Lillmangs kassör
Ulla Wannäs vicekassör
Bo-Erik Haglund medlems- och webbansvarig
Svante Lindvall medlem
John-Erik Furu medlem
Lisbeth Fagernäs medlem
Helge Nyman medlem
Bjarne Käld medlem
Ann-Sofi Söderman medlem


Minnesadresser / Adressit: 
Minnesadresser kan köpas från olika ställen: På kansliet torsdagar 10 -13, Café Malmia, Prisma J:stad, Begravningsbyrå Marjamäki, Sunds Blommor Skutnäsgatan o. Sunds Trädgård Östanlid, Petterssons Trädgård Esse, Kjellman & Co Esse, Purmo Andelsbank Lillby o. Purmo.