Infarkt hos unga kvinnor

Infarkt hos unga kvinnor

Hjärtinfarkten ser sällan ut som på film – ovanligt att unga kvinnor drabbas
Mari-Anne Vaittinen är överläkare på hjärtavdelning vid Vasa centralsjukhus. Många av infarktpatienterna är 80 år gamla kvinnor. Männen är ofta yngre. Väldigt sällan kommer en ung kvinna in, men det händer. Zoom
Sur uppstötning eller molande obehag – hjärtinfarkten kan visa sig på många sätt. Det är mycket ovanligt att unga kvinnor får hjärtinfarkt. Men det händer.På Vasa centralsjukhus är en typisk hjärtpatient en 80 år gammal kvinna. Hjärt -och kärlsjukdomarna är en folksjukdom som drabbar många, men kvinnor insjuknar i allmänhet senare än män.

Hjärtinfarkter hos unga kvinnor är mycket ovanliga, men de förekommer. Det visade Heidi Mattssons dramatiska historia. Däremot är stämpeln om hjärt- och kärlsjukdomar som männens problem svår att gnugga bort.

– Eftersom hjärtsjukdomar traditionellt ses som en manlig åkomma är kvinnor inte alltid uppmärksamma på symptomen, säger Mari-Anne Vaittinen, som är överläkare och kardiolog på Vasa centralsjukhus.

Men vilka är symptomen? Det får du reda på i slutet av artikeln.


"Eftersom hjärtsjukdomar traditionellt ses som en manlig åkomma är kvinnor inte alltid uppmärksamma på symptomen."

Det är mycket ovanligt att unga kvinnor drabbas av hjärtinfarkt, säger också Anna-Mari Hekkala som är överläkare vid Hjärtförbundet.

Oftast finns då en tydlig orsak i bakgrunden. Ärftliga faktorer, högt kolesterol, rökning och diabetes hör hit.

– I medierna sprids en halvsanning om att man inte känner igen hjärtproblem hos kvinnor lika bra som hos män. Jag håller inte med, säger Anna-Mari Hekkala.

I dag har vi enligt läkaren en så utvecklad teknik inom medicinen att avvikelser upptäcks enkelt. Redan i ambulansen kollas hjärtfilmen som oftast visar om någonting är på tok.

"I medierna sprids en halvsanning om att man inte känner igen hjärtproblem hos kvinnor lika bra som hos män. Jag håller inte med."
ANNA-MARI HEKKALA Överläkare, Hjärtförbundet

Varför blir vissa sjuka och andra hålls friska? Och drabbas män oftare? Inte egentligen, visar det sig.

Den genetiska biten är en komplicerad sak, och det handlar inte om bara en eller två, utan ibland tusentals förändringar på gennivå. Oftast höjs dock den verkliga risken först när en nära släkting dött av hjärtinfarkt i ung ålder.

Med goda levnadsvanor kommer man långt, anser Anna-Mari Hekkala vid Hjärtförbundet.

Kvinnor är tack vare hormonet östrogen skyddade mot hjärt- och kärlsjukdomar. Kvinnor drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar i genomsnitt tio år senare än män.

Men i övergångsåldern försvinner detta skydd, och det gäller enligt läkaren att vara extra noga med sina levnadsvanor.

– Det gäller att inte vagga in sig i en trygghet om att man är skyddad för alltid, säger Hekkala vid Hjärtförbundet.

Ålder och genetik kan man inte rå för, men sin livsstil kan var och en välja själv. Att sluta röka, stressa mindre, hålla vikten och se till kolesterol och blodtryck är i skick är viktigt för den som vill hållas frisk.

Hur känner du då igen en hjärtinfarkt? Sällan ser det ut som på film där det hugger till i bröstet och personen faller ner på huk.

Snarare handlar det om en smärta som strålar mot hals eller arm, eller ett mer diffust obehag som är svårt att definiera. Inte helt olikt de sura uppstötningar Heidi Mattsson upplevde.

– Smärtan är en klassiker som inte alltid lever upp till sitt rykte. Oftast är det en tryckande, obehaglig känsla på ett större område i kroppen som vittnar om en infarkt, säger Hekkala.

Om det gör ont bara på ett litet område och det blir värre till exempel av att andas in, då handlar det enligt läkaren oftast om något annat.

"Smärtan är en klassiker som inte alltid lever upp till sitt rykte."
ANNA-MARI HEKKALA, Hjärtförbundet

Enligt Mari-Anne Vaittinen på Vasa centralsjukhus har forskning påvisat att kvinnor oftare än män har de mer diffusa symptomen.

– De otypiska symptomen som är svårare att känna igen är vanligare hos kvinnor.

Vad det beror på är oklart, men det kan hänga ihop med att kvinnorna är äldre när de insjuknar.

Oberoende lönar det sig alltid att ringa 112 om man är orolig över något symptom man inte upplevt förr, det är läkarna överens om.

Personalen i ambulansen fattar beslut om något behöver undersökas vidare.