Vörå-Oravais-Maxmo Hjärtförening

Vörå-Oravais-Maxmo Hjärtförening

Kontaktpersoner/Yhteyshenkilöt: 
Sören Alm
Ordförande
+358505224991
almsoren@gmail.com
Stig Gunnar
Sekreterare
+358503565490
stig.gunnar@netikka.fi
Gunborg Söderlund
Kassör
+358503293678
ole.soderlund@netikka.fi
Minnesadresser / Adressit: 
Adresser finns att köpa från Oravais Livsmedel, Vörå Blomsterhandel, Ab Skärgårdens Handelskompani Östers, Kvevlax Sparbanks Maxmo kontor
samt från Gunborg Söderlund, Gurli Norrlin, Maj-Britt Nybacka