FÖRELÄSNING om pacemakerpatientens vård 15.2.2016

FÖRELÄSNING om pacemakerpatientens vård 15.2.2016

FÖRELÄSNING om Pacemakerpatientens vård
för patienter, anhöriga, sjukvårdspersonal och andra intresserade
ordnas måndag 15.2.2016 kl.18.00

Plats:
Korsholms Kulturhus
Skolvägen 1
65610 Korsholm.


Föreläsare:
Kardiolog Mathias Höglund
Pacemakerskötare Carina Winberg
- Samt aktuell information om verksamheten inom Kust-Österbottens Hjärtdistrikt
 

Obs! Föreläsningen är svenskspråkig.
Ingen avgift.

VÄLKOMMEN!