Distriktets höstmöte onsdag 22.11.2017 kl.18:00.

Distriktets höstmöte onsdag 22.11.2017 kl.18:00.

Alla medlemmar i hjärtföreningarna är varmt välkomna på Kust-Österbottens hjärtdistriktes höstmöte onsdag 22.11.2017 kl.18:00 vid Vallonia i Smedsby, Korsholm.

 

Sniffs the new shoe sent off the shoes. “ Ay Bro these are fake Bro, That's why they are cheap” lol

Förutom stadgeenliga höstmötesärenden som val av styrelsemedlemmar, verksamhetsplan och budget för 2018 får vi också besök av Anna-Karin Öhman, verksamhetsombud på SFV (Svenska Folkskolans Vänner). Temat är: Ökad synlighet! Mera verksamhet inom föreningen ger större möjligheter till föreningsstöd - och ökat föreningsstöd ger mera verksamhet. Vad kan vi själva göra inom föreningarna? Symboliskt får alla deltagare också ett hjärt-reflex för att synas i vintermörkret.

Kom med!