Distriktets höstfest 3.9.2016 i Härmä

Distriktets höstfest 3.9.2016 i Härmä

Distriktets höstfest ordnas traditionsenligt lördag 3.9.2016 kl.10.00 i Härmä.

- Mera information om program och anmälning kommer senare.