Hjärtkurs/Sydänkurssi 2022

Hjärtkurs/Sydänkurssi 2022

Hjärtrehabiliteringskurser 2022

1. Ta hand om ditt hjärta

Plats             
Härmä Rehab Center, Vasavägen 22, 62375 Ylihärmä

Målgrupp     
Kursen är tänkt för personer med hjärtsjukdom och som har förutsättningar för att rehabiliteras för sin hjärtsjukdom. 10 platser/kurs. 

OBS! De som ej tidigare deltagit i en hjärtkurs har alltid förtur.

Övriga kan ansöka ifall det tillkommit flera förändringar i hjärthälsan sedan senaste deltagande i en hjärtrehabiliteringskurs >5 år (via FPA eller Hjärtförbundet). Plats beviljas endast ifall det finns lediga platser på hjärtrehabiliteringskursen.

Hjärtrehabiliteringskurs 1/2022:                 05-06.04.2022             (10 platser)             KURSEN ÄR GENOMFÖRD!

Hjärtrehabiliteringskurs 2/2022:                 27-29.09.2022             (10 platser)  OBS! Kursen är förlängd till 3 dgr!

Information om kurserna finns här.

Mål

 • Befrämja deltagarens arbets- och funktionsförmåga genom att inspirera deltagarna att prova på olika motionsformer.
 • Informera om hälsosamma levnadsvanor, och diskutera i grupp hur man kan öka det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet då man har en hjärtsjukdom.
 • Skapa ett nätverk med andra i samma situation och tipsa och inspirera varandra genom att reflektera kring sin egen livssituation i en trygg miljö.

Innehåll        

 • Specialsjukskötaren (hjärtskötaren) föreläser om medicinering och riskfaktorer.
 • Gångtest och motionsrådgivning av fysioterapeut.
 • Gruppdiskussion med sjukskötare och fysioterapeut och socialarbetare om ämnen såsom motion, kost, levnadsvanor, livskvalitet och betydelse av vila och avslappning.
 • Fysiska gruppaktiviteter såsom vattengymnastik, stavgång, stretching, konditionssalsträning, kroppskännedoms- och avslappningsövningar.
 • Hjärtdistriktets representant informerar om Hjärtförbundets och distriktets verksamhet.

Avgift                             
Kursen är avgiftsfri och innefattar inkvartering i dubbelrum.
Eventuellt enkelrumstillägg 35€/natt (betalas skilt till Härmä Rehab).         

 

2. Ta hand om ditt hjärta - Hjärtvänlig kost

Matlagningskurs där vi tillsammans går igenom vilka produkter som är hjärtvänliga,
vi tillreder en måltid och äter tillsammans samtidigt som vi utvärderar dagen.

Målgrupp: Kursen är tänkt för personer med hjärtsjukdom. 10 platser/kurs.

En lördag i september/oktober 2022 kl. 10.00-16.00                   (10 platser)
Kursplats:
YA (Yrkesakademin) Närpes, Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes

En lördag i september/oktober 2022 kl. 10.00-16.00                  (10 platser)
Kursplats
: Sursik skola, Sursikgränd 43, 68910 Bennäs

En lördag i september/oktober 2022 kl. 10.00-16.00                  (10 platser)
Kursplats
: Korsholms Högstadium, Bölesundsvägen 11 B, 65610 Korsholm

Information om kurserna finns här.

(Ny kurs planeras till hösten 2022).

Kursledare: Diana Haldin, legitimerad näringsterapeut (HvM).

Kursens mål och innehåll

 • Informera om hälsosamma kostvanor, befrämja deltagarens förmåga att påverka sin
  hjärthälsa genom en hälsosam kost.
 • Matlagning i grupp där man samtidigt diskuterar kostens betydelse för att öka det fysiska,
  psykiska och sociala välbefinnandet.
 • Skapa ett nätverk med andra i samma situation och tipsa och inspirera varandra genom att reflektera kring sin egen livssituation i en trygg miljö.

  Avgift: Kursen är avgiftsfri.

        

Ansökan                            
Ansökan till kurserna görs på Hjärtförbundets blankett och skickas till:
Kust-Österbottens Hjärtdistrikt, Seminariegatan 19, 66900 Nykarleby.

Förfrågningar      
Kust-Österbottens Hjärtdistrikt, tfn 044-240 8178, telefontid må-ons kl.13-15.


Beslut                                 
Antagning enligt ansökningsordning. Beslut om beviljande av kursplats meddelas per telefon eller post inom en månad från ansökningsdatum.

Social- och hälsoorganisationernas understödscentral, STEA, finansierar Hjärtförbundets kursverksamhet. Det regionala hjärtdistriktet eller den lokala föreningen samlar in, behandlar och använder den ansökandes personuppgifter. Uppgifterna behandlas endast av de personer som på sitt arbetes vägnar har rätt till det. Syftet med behandlingen av personuppgifter är val av deltagare till kurserna.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus eli STEA rahoittaa Sydänliiton kurssitoimintaa. Alueellinen sydänpiiri tai valtakunnallinen yhdistys kerää, käsittelee ja käyttää hakijan henkilötietoja. Tietoja käsittelevät vain ne henkilöt, joilla on työnsä puolesta siihen oikeus. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on osallistujien valinta kursseille.

 

OBS!

Instruktioner för hjärtkursdeltagare under corona-pandemin

Bifogat finns instruktioner för deltagare i våra hjärtrehabiliteringskurser under corona-pandemin.

Suomeksi

På svenska