Hjärtkurs/Sydänkurssi 2021

Hjärtkurs/Sydänkurssi 2021

Plats             
Härmä Rehab Center, Vasavägen 22, 62375 Ylihärmä

Målgrupp     
Kursen är tänkt för personer med relativt nyupptäckt kranskärlssjukdom eller som har haft hjärtinfarkt, är by-passopererade, har angina pectoris eller genomgått ballongutvidgning (PCI) och som har förutsättningar för att rehabiliteras för sin hjärtsjukdom. 10 platser/kurs. 

OBS! De som ej tidigare deltagit i en hjärtkurs har förtur. Övriga kan delta trots att man tidigare deltagit i en hjärtrehabiliteringskurs (via FPA eller Hjärtförbundet) om det tillkommit flera förändringar i hjärthälsan sedan senaste deltagande, ifall det finns lediga platser på kursen och det är över 5 år sedan man tidigare deltagit i en hjärtrehabiliteringskurs.

Hjärtrehabiliteringskurs 1/2021:                 del 1  26-28.01.2021       del 2  20-21.04.2021    AVSLUTAD

Hjärtrehabiliteringskurs 2/2021:                 del 1  28-30.09.2021       del 2  07-08.12.2021  1 ledig plats (av 10)

Information om hjärtrehabiliteringskurserna år 2021 finns här.

Mål

 • Befrämja deltagarens arbets- och funktionsförmåga och underlätta återgången till ett normalt liv.
 • Ge information om hjärtbesvären och öka det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet.
 • Informera om hälsosamma levnadsvanor, inspirera deltagarna att finna lämpliga motionsformer.
 • Skapa kontakter med andra i samma situation.

Innehåll        

 • Specialsjukskötaren (hjärtskötaren) intervjuar om hälsotillståndet och levnadsvanorna.
 • Näringsterapeuten ger råd om kosten.
 • Fysioterapiundersökning och rådgivning av fysioterapeut.
 • Gruppdiskussion med läkare, sjukskötare, psykolog, näringsterapeut och fysioterapeut om ämnen såsom kost, motion, livskvalitet, sömnens och avslappningens betydelse.
 • Fysiska gruppaktiviteter såsom gymnastik, stavgång, stretching, konditionssalsträning, kroppskännedoms- och avslappningsövningar.
 • Socialarbetare informerar om socialskyddet.
 • Hjärtdistriktets representant informerar om Hjärtförbundets och distriktets verksamhet.

Avgift                             
Kursen avgiftsfri för hjärtföreningsmedlemmar och innefattar inkvartering i dubbelrum. Enkelrumstillägg 35€/natt. Möjlighet för make/maka att delta mot avgift.                          

Ansökan                            
Ansökan till kursen görs på Hjärtförbundets blankett och skickas tillsammans med bilagan till:
Kust-Österbottens Hjärtdistrikt, Bodil Häger-Kantola, Seminariegatan 19, 66900 Nykarleby.
 

Förfrågningar      
Kust-Österbottens Hjärtdistrikts verksamhetsledare tfn 044-240 8178, telefontid må-ons kl.13-15.


Beslut                                 
Antagning enligt ansökningsordning. Beslut om beviljande av kursplats meddelas per telefon eller post inom en månad från ansökningsdatum.

 

OBS!

Instruktioner för hjärtkursdeltagare under corona-pandemin

Bifogat finns instruktioner för deltagare i våra hjärtrehabiliteringskurser under corona-pandemin.

Suomeksi

På svenska