Vårmötet

Vårmötet

Närpesnejdens Vårmöte kommer att hållas i Pörtom på Pörteborg lördagen den 7.5 2022.
Vårmötet hålls kl 13.00 och Vårfesten inleds kl 14.00.