Vårmötet

Vårmötet

Närpesnejdens hjärtförenings Vårmöte kommer att hållas i Övermark på församlingshemmet
den 7.5 2023 kl 13.00 vårmöte, kl 14.00 vårfest.
Alla medlemmar välkomna.