Höstmötet

Höstmötet

Närpesnejdens Hjärtförenings höstmöte hölls i Finby Stationshus 18 11 2021.
Mötet inleddes med ett föredrag av Anne-Maria Nabb som är Hjärtskötare på Vasa Centalsjukhus. hon berättade om blodtryck, kranskärlssjukdom, förmaksflimmer samt förebyggande och egenvård vid sjukdom. Föredraget var mycket uppskattat av publiken på 25 personer.
Höstmötet omvalde hela styrelsen, förutom Margareta Nixholm som önskade avgå, i hennes ställe invaldes Kathy Jungerstam. Kaj Granö valdes till ordförande två år framåt.
Verksamhetsplanen godkändes och den innehöll exempel på aktiviteter som skall genomföras, gymverksamhet, promenader, resor och festligheter t.ex sommarutflykt och Härmäfesten.
Medlemsavgiften höjdes till 20€ p.g.a Hjärtdistriktet har beslutat om en enhetlig medlemsavgift för hela distriktet.
Finby Stationshus stod för smörgås och gott kaffe i pausen.