Föreläsning om återupplivning

Föreläsning om återupplivning

Ann-Christin Finnilä föreläste om hjärtstopp och återupplivning, samt hur man använder en hjärtstartare på månadsmötet den 31.01.2019.
Foto: Guy Wannäs