Café Malmia tillönskar alla kunder ett lyckosamt år 2019!

Café Malmia tillönskar alla kunder ett lyckosamt år 2019!

Bilder från mat- och kaffeservering samt personal.
Caféet serverar mat alla dagar förutom lördag,
söndag då Caféet är stängt.
Välkommen in på kaffe eller mat då ni besöker sjukhuset.
Foto: Kata Bonds och Guy Wannäs